Chi tiết sản phẩm
  • Silicone oil. Dầu Silicone
  • Giá Liên hệ
  • Lượt xem: 6310
  Hot!

Dầu Silicone, Silicone lỏng, Silicone Oil chóp chỉ may, tháo khuôn, đánh bóng, bôi trơn trục - Element14 PDMS 350, PDMS 1000

  • Silicone Element14 PDMS 350, PDMS 1000 dùng để chóp chỉ may, làm trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn nhựa, đánh bóng cao su, đánh bóng nhựa, bôi trơn trục cao su, bôi trơn trục nhựa, bôi trơn trục thép… Silicone thương hiệu Momentive 

Zalo
Zalo
Zalo