Liên hệ

  • LAM ANH CHEMICAL CO., LTD
  • Add: 43, T4B Road,  Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City
  • Stock: No.34, T8 Str, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City 
  • Tel: (84-028)62676112; (84-028) 6267 5106
  • Email:lamanhchemical@gmail.com
    • Skype: tamchemical
Họ & tên*
Địa Chỉ *
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 
Bản Đồ