Liên hệ

LAM ANH CHEMICAL CO., LTD
C.TY TNHH MTV TM DV SX HÓA CHẤT LÂM ANH

Add: 43, T4B Road,  Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Factory: No.107, 38 Str, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., HCM City 

Tel: (84-028)62676112 Fax: (84-028) 6267 5106
Email: hoachatlamanh@yahoo.com.vn

Email:lamanhchemical@gmail.com
Skype: tamchemical

Họ & tên*
Địa Chỉ *
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 
Bản Đồ